'Οροι Χρήσης

1. Περιεχόμενο του ιστοχώρου οδηγιών χρήσης

α. Η λήψη και η εκτύπωση του περιεχομένου του παρόντος ιστοχώρου προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή των περιεχομένων των αρχείων που έχουν εκτυπωθεί ή ληφθεί, όπως και η τροποποίηση, διακίνηση, μετάδοση, επαναδημοσίευση, γραπτά ή ηλεκτρονικά, με οποιαδήποτε μέθοδο, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του υλικού που εμφανίζεται/ λαμβάνεται χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Panasonic.

β. Σας γνωρίζουμε ότι ο παρών ιστοχώρος περιέχει οδηγίες χρήσης για προϊόντα της Panasonic που πωλούνται μόνο στην Ευρώπη και ενδεχομένως δεν περιλαμβάνει καταχώρηση όλων των προϊόντων.

γ. Σας γνωρίζουμε ότι μερικά προϊόντα του παρόντος ιστοχώρου ενδεχομένως δεν διατίθενται πλέον στην αγορά.

2. Περιεχόμενα του Εγχειριδίου χρήσης

α. Σημειώστε ότι οι οδηγίες χρήσης υφίσταται αλλαγές κατά περιόδους για διευκρινιστικούς, γλωσσικά διορθωτικούς ή άλλους λόγους. Ως εκ τούτου, η έκδοση που εμφανίζεται στον ιστοχώρο ενδεχομένως να διαφέρει σε μικρό βαθμό από το αρχικό αντίτυπό σας. Η πλειοψηφία των αλλαγών αποτελείται από μικρές διορθώσεις και δεν επηρεάζει τις διαδικασίες χειρισμού. Ωστόσο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε βοήθεια.

β. Σας γνωρίζουμε ότι παρόλο ότι το αρχικό προϊόν σας, ενδεχομένως περιείχε επιπρόσθετα εγχειρίδια όπως π.χ. Οδηγούς Λειτουργίας, Προφυλάξεις Ασφάλειας κτλ, οι διαδικτυακές εκδόσεις δεν τα συμπεριλαμβάνουν κατά κανόνα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα συνοδευτικά εγχειρίδια του προϊόντος σας ή για οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

3. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου, καθώς και η επιλογή και διάταξή του, αποτελεί ιδιοκτησία της Panasonic και των Συγγενών Εταιριών της και προστατεύεται από τους νόμους και διεθνείς συνθήκες περί διανοητικής ιδιοκτησίας. Η χρήση του περιεχομένου του ιστοχώρου επιτρέπεται μόνο υπό το ρητό όρο ότι ο χρήστης αναγνωρίζει, τηρεί και προστατεύει όλα τα εν λόγω δικαιώματα, ιδίως τα εμπορικά σήματα που βρίσκονται στο περιεχόμενο του ιστοχώρου.

4. Αποποίηση ευθύνης

α. Η Panasonic και οι Συγγενείς της εταιρίες δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, περιστασιακή, έκτακτη, ή επακόλουθη ζημία, μεταξύ άλλων για απώλεια δεδομένων, απώλεια κερδών, διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ή απώλεια χρόνου ή ζημιές άλλης φύσης (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκλήθηκαν από αμέλεια ή από άλλα σφάλματα), οι οποίες δημιουργούνται από τη χρήση περιεχομένου του ιστότοπου ή από την αδυναμία χρήσης του, ακόμη και αν η δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών ανακοινώθηκε στην Panasonic.

β. Η Panasonic δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του ιστοχώρου είναι απαλλαγμένο από ιούς, επιβλαβή στοιχεία και σφάλματα λογισμικού και δεν υποχρεούται να διορθώνει τέτοια ελαττώματα, ακόμη κι αν της γνωστοποιηθούν από χρήστες.

5. Αναθεώρηση ή αναστολή λειτουργίας του παρόντος ιστοχώρου

Η Panasonic επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης, βελτίωσης, ή αναθεώρησης του περιεχομένου του παρόντος ιστοχώρου, ή αναστολής πρόσβασης, ή περιορισμού του ανώτατου αριθμού προσβάσεων στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία, όμως περίπτωση δεν υποχρεούται στην ενημέρωση του περιεχομένου του παρόντος ιστοχώρου.

6. Απαγόρευση δημιουργίας συνδέσμων

Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμων με τον παρόντα ιστοχώρο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Panasonic. Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες ως προς τις πωλήσεις ή/και τη συντήρηση προϊόντων Panasonic.

7. Παρά το γεγονός ότι έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για την αρτιότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει ο ιστότοπος www.panasonic.gr , η Intertech Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη και παραλήψεις σε σχέση με τα μοντέλα και τα χαρακτηριστικά τους, που μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι εικόνες που προβάλλονται στις τηλεοπτικές οθόνες είναι προσομοιώσεις και έχουν μόνο επεξηγηματικό σκοπό.

8. Συμφωνία ως προς του παρόντες όρους και τεκμήριο συμφωνίας

Αν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους, δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του παρόντος ιστοχώρου. Μόνη η χρησιμοποίηση του παρόντος ιστοχώρου παράγει τεκμήριο ότι έχετε συμφωνήσει με τους παραπάνω όρους. 

Προϊόντα που επισκεφθήκατε

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα της Panasonic

Εισάγετε το email σας:

Εγγραφή Newsletter